Det är få saker som är så frustrerande som dålig kommunikation. Det gäller oavsett vad man sysslar med. I arbetslivet är det frustrerande om man inte får svar på sina frågor eller får otydlig information som bara gör en allt mer förvirrad. Bra och tydlig kommunikation är kort och gott väldigt viktigt. Det underlättar vardagen, och man slipper bli frustrerad, irriterad och i många fall även dumförklarad för att man inte lyckats förstå kommunikation som är otydlig.

Felaktig kommunikation kan även orsaka skador. Skulle man exempelvis köpa en kvalitativ bänkpress från Gorilla Sports, men får otydlig kommunikation från en personlig tränare eller instruktör, kan det leda till muskelskador och liknande för kroppen som kan ta lång tid att läka.

Ett bra exempel på dålig kommunikation

Även inom sportvärlden är kommunikation viktig. Exempelvis måste en tränare kunna förse sina spelare med tydlig kommunikation gällande spelsystem och andra riktlinjer som alla förstår och kan rätta sig efter. Är det någon som inte förstår, så bildar det en dominoeffekt som i slutändan kan påverka ett helt lag. Ett ämne gällande dålig kommunikation som är väldigt aktuellt just nu är videogranskningarna i den svenska hockeyligan SHL. Att döma en ishockeymatch är inte enkelt, men det är frustrerande för spelare, ledare och publik när nivån är så ojämn och inkonsekvent som den är just nu. Identiska situationer kan få helt olika utfall beroende på vem som dömer, och informationen som går ut till de involverade är ytterst bristfällig.

Vad kan förbättrad kommunikation leda till?

När det gäller kommunikation ligger SHL långt bak, och det finns en enorm förbättringspotential som kan göra att människor får förståelse för det som sker ute på isen. Domarna är i ett väldigt utsatt läge och det har stått i nyheterna om hot mot både dem och deras familjer. Detta är helt förkastligt, men även en sån sak hade säkerligen kunnat minskas om SHL valt att gå ut med tydlig information om tveksamma domslut. Istället får domarna nu bära hundhuvudet trots att de gör sitt bästa för att tolka det otydliga regelverket.

Ishockeyn i SHL omsätter många hundra miljoner varje år, och då oklarheter från ledningen i SHL gällande regelverket kan göra enorma skillnader för en klubb, så måste man jobba mer med kommunikation och tydlighet. Några enkla tips som kan förbättra kommunikationen och SHL:s trovärdighet skulle kunna vara att:

  • Alla tveksamma domslut och videogranskningar redovisas efter varje omgång. En kort text om varför domslutet blev som det blev.
  • Efter ett godkänt eller bortdömt mål kan domarna bli bättre på att utveckla varför målet godkändes eller blev bortdömt för att skapa förståelse bland publiken.

Ovanstående är två väldigt enkla tillvägagångssätt som kan göra SHL betydligt bättre. För att skapa förståelse krävs tydlig kommunikation och som det ser ut nu kommer det inte fungera i längden. Det finns kort och gott mycket att jobba på, trots att åtgärderna varken behöver bli särskilt kostsamma eller ta så mycket tid.